TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG

Ngày 25/02/2023, Tập đoàn BCONS tổ chức họp Hội đồng quản trị mở rộng với sự chủ trì của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons Ông Lê Như Thạch cùng sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Tập đoàn tại Tòa nhà Bcons Tower 1.

Nội dung phiên họp bao gồm Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch IPO.

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đạt kết quả tích cực mặc dù bị ảnh hưởng bởi thị trường kinh tế chung. Ngoài ra trong cuộc họp, HĐQT đã đưa ra được cơ cấu nhân sự mới cho HĐQT công ty mẹ và các công ty con trong năm 2023.

Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng khép lại với sự đồng lòng của các thành viên, đưa ra quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đã được thông qua trong cuộc họp.

Mua căn hộ chung cư Bcons Polaris, dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *