Contact Us

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc đề xuất kinh doanh. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn!

ITR Company

Công ty cổ phần Địa Ốc ITR
Địa chỉ
1002 Tạ Quang Bửu,
Phường 6, Quận 8,
Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
+84 0949678047
Email:
itluksnt@gmail.com

Monday – Friday 10 AM – 8 PM

X