Nhiều tin vui cho người mua căn hộ bình dân

TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 24.000 căn hộ bình dân phục vụ cho các đối tượng tái định cư và các đối tượng thu nhập thấp trong giai đoạn 2021-2025.

Nhu cầu mua nhà ở xã hội (NOXH) của người dân rất lớn nhưng những năm gần đây nguồn cung lại quá ít ỏi, các chủ đầu tư chỉ phát triển nhà ở thương mại. Vì vậy, các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng rất cần những chính sách về quy hoạch dành quỹ đất và khuyến khích phát triển dự án Nhà ở xã hội.

Nhiều tin vui cho người mua Nhà ở xã hội

Từ năm 2016 đến nay, nguồn cung Nhà ở xã hội ngày càng khan hiếm. Vì vậy, những thông tin tích cực đầu năm 2021 đã nhen nhóm hy vọng cho những người thu nhập thấp ở đô thị có cơ hội mua được nhà trong thời gian tới.

Tin vui đầu tiên là theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025, TP.HCM cần phát triển khoảng 2,13 triệu m2 sàn Nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 24.000 căn hộ. Các căn hộ này nhằm phục vụ cho các đối tượng tái định cư và các đối tượng thu nhập thấp.

Để thực hiện, sở sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện 19 dự án Nhà ở xã hội trong danh mục dự kiến hoàn thành sau năm 2020, cung cấp 26.983 căn hộ. Cùng với đó, tiến hành rà soát các dự án nhà ở thương mại có quy mô hơn 10 ha, đã xác định quỹ đất 20% để thực hiện Nhà ở xã hội và đôn đốc thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Hiện tại, Sở Xây dựng đang theo dõi 65 dự án phát triển nhà ở thương mại quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên. Các dự án này phải dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng Nhà ở xã hội, tổng diện tích đất khoảng 197,3 ha, tương ứng 146.550 căn Nhà ở xã hội đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư.

Mặt khác, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới quy mô dưới 10 ha để đầu tư phát triển loại hình Nhà ở xã hội.

Sở QH-KT TP.HCM được giao nhiệm vụ rà soát, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch đô thị, đảm bảo dành đủ quỹ đất phát triển Nhà ở xã hội. Khi phê duyệt các khu công nghiệp mới, khu đô thị mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải có nội dung quy hoạch Nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân… theo quy định hiện hành.

Thông tin đáng mừng thứ hai là mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội theo Thông tư 25/2015.

Theo quyết định này, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định là 4,8%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *